English
 
 
1

About us

Stridstekniken med ”Tolpar” knivar började utvecklas 1985, till följd av ett samarbete mellan flera sovjetiska specialstyrkans expertgrupper. Officiellt startade Knife Fighting School Tolpar undervisning i Ryssland 2003.

Idag är Tolpar en snabbt växande skola. Den har 27 certifierade instruktörer i 38 städer i 8 länder (Ryssland, Frankrike, Indien, Italien, Israel, Estland, Lettland, UAE).

Sedan starten har Tolpar utbildat över tusen personer. Under de 28 år har Tolpar tekniken ofta visat sig vara effektiv i tävlingar och verkliga livssituationer.

Under utbildningens gång får våra elever:
- Lära sig den grundläggande tekniken, taktiska och psykologiska nyanser av sport och verkliga knivstrider
- Lära sig att motsätta en angripare beväpnad med en kniv när försvararen är obeväpnad
- Delta i tävlingar och praktiska seminarier med mästare i olika kampsporter.

Några viktiga kännetecken i vår utbildningsprocess:
- Förutom utbildning på nära- och medelavstånd, ägnas det mycket tid åt träning på lång avstånd. En stor vikt läggs dessutom på att undvika ömsesidiga skador.
- Mycket full kontakt sparring, alltid med skyddsutrustning.
- Vi tillbringar mycket träningstid för att få färdigheter användbara i olika verkliga situationer så som begränsat eller nedskräpat utrymme, i rörliga fordon, under olika väderförhållanden, i mörkret, med flera motståndare beväpnade med olika slags vapen, etc.